Úvod

Vsakovací tunely vyřeší rychle a efektivně zákonnou povinnost vsakování (zasakování) dešťové (srážkové) vody na vlastním pozemku. Objednejte na pár kliknutí.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území v § 20 odst. 5 písm. c) ukládá:

Vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
 3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Vsakovací tunel

Vsakovací tunely vyhovují požadavkům ČSN 75 9010 – Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod, jsou vhodné nejen pro rodinné domy, ale i pro další malé a střední stavby či zpevněné plochy.

Výhody

úspora výkopových prací
30% výkopových prací oproti štěrkové jámě
 • velká schopnost pojmout přívalovou vodu
 • vysoký vsakovací výkon
 • libovolně rozšiřitelný od malého rodinného domu až po malý podnik
 • ideální pro montáž „svépomocí“
 • hmotnost pouze 11 kg
 • nahradí 800 kg štěrku a 37 m drenážního potrubí
 • menší výkop, menší náklady
 • odolné pojezdu osobních vozidel

Technická data

objem 300 l
využitelný objem 100 %
zatížení odolné pojezdu osobních vozidel (max. 5 t /m²) při zásypu 50 cm, maximální zásyp 2 m
materiál PP – plně recykovatelný, neškodný spodní vodě, šetrný k životnímu prostředí
rozměry 1,20×0,80×0,51 m
hmotnost 11 kg
připojení shora: DN 100, 150, 200, 300
zdola: DN 100

Ceny – objednávka