Průvodce – výpočet

Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010

Kalkulátor provede návrh podzemního vsakovacího zařízení v souladu s novou ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod. V uživatelsky příjemném prostředí zadáte pouze nejnutnější údaje a o ostatní se postará jedinečný algoritmus s využitím integrované databáze. Na složitý výpočet tak nebudete potřebovat ani minutu.