Sestava – příslušenství

Pro správnou funkci systému je třeba vybrat vhodné příslušenství. V každém případě je třeba tunely na obou stranách zakočit párem zakončení tunelu. Pro možnost inspekce a čištění je nepostradatelný kontrolní závěr. Pokud nemáme čistotu přiváděné vody řešenou jinak, instalujeme před vsakovací tunely filtrační šachtu. Proti zanesení okolní zeminou zakryjeme tunely geotextilií. Pro vyrovnání tlaků při zahlcení přívodního potrubí poslouží odvětrávací hlavice.