Vsakovací tunel

Vsakovací tunely vyhovují požadavkům ČSN 75 9010 – Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod, jsou vhodné nejen pro rodinné domy, ale i pro další malé a střední stavby či zpevněné plochy.

Výhody

úspora výkopových prací
30% výkopových prací oproti štěrkové jámě
  • velká schopnost pojmout přívalovou vodu
  • vysoký vsakovací výkon
  • libovolně rozšiřitelný od malého rodinného domu až po malý podnik
  • ideální pro montáž „svépomocí“
  • hmotnost pouze 11 kg
  • nahradí 800 kg štěrku a 37 m drenážního potrubí
  • menší výkop, menší náklady
  • odolné pojezdu osobních vozidel

Technická data

objem 300 l
využitelný objem 100 %
zatížení odolné pojezdu osobních vozidel (max. 5 t /m²) při zásypu 50 cm, maximální zásyp 2 m
materiál PP – plně recykovatelný, neškodný spodní vodě, šetrný k životnímu prostředí
rozměry 1,20×0,80×0,51 m
hmotnost 11 kg
připojení shora: DN 100, 150, 200, 300
zdola: DN 100